Japanese Zodiacal Dating Cycle
PLEASE NOTE. You need Japanese-language enabled software to view the characters in the Japanese (EUC) portions of the following document.

Also the Japanese long vowels are rendered 'Ou', 'oo', 'Uu' and 'uu' in the list.


Years - 20 - 39 / 40 - 60


Japanese Zodiacal Dating System

List of Years in the 60-year Cycle

1.   甲子 きのえね   Kinoe Ne
2.   乙丑 きのとうし  Kinoto Ushi
3.   丙寅 ひのえとら  Hinoe Tora
4.   丁卯 ひのとう   Hinoto U
5.   戊辰 つちのえたつ Tsuchinoe Tatsu
6.   己巳 つちのとみ  Tsuchinoto Mi
7.   庚午 かのえうま  Kanoe Uma
8.   幸未 かのとひつじ Kanoto Hitsuji
9.   壬申 みずのえさる Mizunoe Saru
10.   癸酉 みずのととり Mizunoto Tori
11.   甲戍 きのえいぬ  Kinoe Inu
12.   乙亥 きのとい   Kinoto I
13.   丙子 ひのえね   Hinoe Ne
14.   丁丑 ひのとうし  Hinoto Ushi
15.   戊寅 つちのえとら Tsuchinoe Tora
16.   己卯 つちのとう  Tsuchinoto U
17.   庚辰 かのえたつ  Kanoe Tatsu
18.   幸巳 かのとみ   Kanoto Mi
19.   壬午 みずのえうま Mizunoe Uma


20.   癸未 みずのとひつじMizunoto Hitsuji
21.   甲申 きのえさる  Kinoe Saru
22.   乙酉 きのととり  Kinoto Tori
23.   丙戍 ひのえいぬ  Hinoe Inu
24.   丁亥 ひのとい   Hinoto I
25.   戊子 つちのえね  Tsuchinoe Ne
26.   己丑 つちのとうし Tsuchinoto Ushi
27.   庚寅 かのえとら  KanoeTora
28.   幸卯 かのとう   Kanoto U
29.   壬辰 みずのえたつ Mizunoe Tatsu
30.   癸巳 みずのとみ  Mizunoto Mi
31.   甲午 きのえうま  Kinoe Uma
32.   乙未 きのとひつじ Kinoto Hitsuji
33.   丙申 ひのえさる  Hinoe Saru
34.   丁酉 ひのととり  HinotoTori
35.   戊戍 つちのえいぬ Tsuchinoe Inu
36.   己亥 つちのとい  Tsuchinoto I
37.   庚子 かのえね   Kanoe Ne
38.   幸丑 かのとうし  Kanoto Ushi
39.   壬寅 みずのえとら Mizunoe Tora40.   癸卯 みずのとう  Mizunoto U
41.   甲辰 きのえたつ  Kinoe Tatsu
42.   乙巳 きのとみ   Kinoto Mi
43.   丙午 ひのえうま  Hinoe Uma
44.   丁未 ひのとひつじ Hinoto Hitsuji
45.   戊申 つちのえさる Tsuchinoe Saru
46.   己酉 つちのととり Tsuchinoto Tori
47.   庚戍 かのえいぬ  Kanoe Inu
48.   幸亥 かのとい   Kanoto I
49.   壬子 みずのえね  Mizunoe Ne
50.   癸丑 みずのとうし Mizunoto Ushi
51.   甲寅 きのえとら  Kinoe Tora
52.   乙卯 きのとう   Kinoto U
53.   丙辰 ひのえたつ  Hinoe Tatsu
54.   丁巳 ひのとみ   Hinoto Mi
55.   戊午 つちのえうま Tsuchinoe Uma
56.   己未 つちのとひつじTsuchinoto Hitsuji
57.   庚申 かのえさる  Kanoe Saru
58.   幸酉 かのととり  Kanoto Tori
59.   壬戍 みずのえいぬ Mizunoe Inu
60.   癸亥 みずのとい  Mizunoto I

Back to Zodiacal System PageBack to Site Guide